Skip to content

EMDR

EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”. EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv.  Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, negativ självbild, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. EMDR integreras på bästa sätt i klientkontakten, alltid i samråd med klienten. För att arbeta med EMDR krävs specialistutbildning.

Läs mer om metoden:  http://emdr.se/vad-ar-emdr/