Skip to content

Stress

Den fysiska och mentala reaktionen på obalans i stressystemet är allvarlig om det går för långt. Dessbättre finns goda möjligheter att stärka sin förmåga att bemästra utmaningar och krav, att lära sig stresshantering och att utveckla så kallade skyddande faktorer. När man kommer till mig med “stressproblem” börjar alltid kontakten med en noggrann analys hur den aktuella hälso-och livssituationen ser ut just för dig, och vad du har för som mål. Ofta ingår sömnstörningar och inslag av nedstämdhet bland symtomen. Efter många år i företagshälsan och egen mottagning har jag bred erfarenhet och gedigen kunskap att bistå dig till ett liv i bättre balans – en livsnödvändighet!