Skip to content

Positiv psykologi

Inom den positiva psykologin ligger perspektivet på faktorer som befrämjar – stärker – skyddar. Om man byter ut ordet ”positiv” till ”preventiv”, kan det bli lättare att förstå begreppet. Positiv/preventiv psykologi innebär vetenskapen bakom beteenden,styrkor och personlighetsdrag som gör det möjligt för individer, grupper och samhällen att utvecklas och växa.

Med ökad motivation att smart tillämpa insikter från positiv/preventiv psykologi kan vi utveckla önskade funktioner och påverka välmåendet. Kunskapen kan användas av den enskilda individen men är särskilt intressant för den som ansvarar för andras väl och ve, inte minst på samhällsnivå.
Kunskap och kartläggning är intressanta första steg. Men det som gör skillnad är tillämpningen, det vill säga systematisk träning av de faktorer som enligt forskning och erfarenhet leder till utveckling i den riktning som önskas.