Skip to content

Skön balans – här nånstans!

Högnelids hjul eller stresspunka?

Att hålla sitt stressystem i god balans är en utmaning för den moderna människan. Stressreaktionen är nödvändig för vårt välbefinnande i väl avvägd dos, medan brist på återhämtning orsakar känslomässigt lidande och fysiska skador.  Stresshantering handlar bland annat om att förstå sin kropps behov och signaler, att kartlägga sina beteenden och tankemönster, ett systematiskt förändringsarbete utifrån egna mål, att utveckla och träna resurser och färdigheter och att utveckla sitt inre ledarskap för livskvalitet och hälsa.

 

Läs mer i boken “Småle, fnissa, skratta”!