Skip to content

Flygrädsla

En behandling inleds alltid med ett  bedömningssamtal. Här får du möjlighet att presentera dig, att beskriva ditt problem och att uttrycka dina förväntningar och önskemål. Du får under detta samtal kort information om behandlingen och möjlighet att bedöma om du får förtroende för att gå in i ett samarbete med mig kring dina problem och din målsättning.

En viktig del av behandlingen av flygrädsla eller flygfobi, är en noggrann analys för att förstå just din rädsla, dina beteendemönster och vad du har för tankar. Ofta finns det också andra rädslor med i bilden exempelvis höjdrädsla, rädsla för att känna sig instängd, svårigheter att hantera stress. Ofta är rädslan för rädslan det största problemet.

Grundläggande i terapin är en gradvis exponering för det som väcker rädslan. Exponeringsarbetet görs i trygghet och samförstånd. En dos av psykoedukation och övningar för egna insikter och erfarenheter ingår också alltid i behandlingen.

Tidigare har exponeringsarbetet ofta inkluderat en kortare flygtur.  Då privatplan numera inte är tillåtna på Bromma brukar klienten i stället på egen hand göra en kort resa i slutet av behandlingen. Målet med exponeringen är att du som klient ska få uppleva hur du framgångsrikt klarar av att flyga – något som få tror kan vara möjligt vid första besöket men som de allra flesta klarar redan efter några sessioner!

Ett utmärkt och kompletterande inslag i flygrädslebehandlingen är EMDR. EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing” är en psykoterapimetod som kräver specialistutbildning av psykologen/psykoterapeuten. Metoden används vid trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, negativ självbild, reaktioner på fysiska sjukdomar, fobier såsom flygfobi (flygrädsla), andra fobier och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. EMDR integreras alltid i samråd med klienten.

Läs mer om metoden:  http://emdr.se/vad-ar-emdr/

För den som önskar ren information om hur flygplan fungerar, hur de byggs och hur en rutinflygning genomförs har Fritidsresor producerat en film som heter FlygTrygg. Till filmen hör ett kompendium som är skrivet och utarbetat av psykolog Lena Dur Högnelid med självinstruerande övningar för den som har en enklare form av flygrädsla.  För mera information om FlygTrygg, se www.flygtrygg.se

Här kan du läsa en intervju från Psykologiguiden resp Expressen som gjordes med Lena Dur Högnelids klienter: 

  • http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=256&sa_fick_jag_hjalp_flygradsla
  • : http://www.expressen.se/res/helen-sjogren-botade-sin-flygfobi-med-kbt/