Skip to content

Om oss

Jag är legitimerad psykolog med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med mångårig erfarenhet från egen mottagning och från företagshälsan.

Hoppfullhet, bekräftelse  och samarbete utifrån klientens egna mål och egen personlighet ska utmärka en terapeutisk kontakt med mig, liksom ett helhetsperspektiv mellan tanke – beteende – känsla – fysiologi. Därutöver ska klienten vara trygg med att all behandling är evidensbaserad och i övrigt följer Socialstyrelsens riktlinjer. Mottagningen har flexibla tider och hög diskretion.

 Min expertis rör sig främst kring flygrädsla och parterapi och jag arbetar också med stresshantering, sömnbehandlingoro/ångest/depression. Jag använder mig av EMDR som metod där så är lämpligt i klientkontakten, alltid i samråd  med klienten (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Jag tar emot privatpersoner på egen mottagning nära Globen.

Jag är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)  och i Psykologföretagarna.

 

Länkar: