Skip to content

Kontakt & Bokning

mottagning

En behandling inleds alltid med ett ömsesidigt bedömningssamtal.
Här får du möjlighet att presentera dig, att beskriva ditt problemområde och att dina förväntningar och önskemål. Du får under detta samtal kort information om behandlingen och möjlighet att bedöma om du får förtroende för att gå in i ett samarbete med mig kring dina problem och din målsättning.

Bedömningen fördjupas under ytterligare ett eller två besök. Hur många sessioner som sedan behövs är individuellt  och beror på problematik och målsättning. Utvärdering av behandlingen sker fortlöpande.  En session/vecka är vanligt särskilt i början av terapin.

För par gäller en bedömningsfas som  består av fyra besök: ett första gemensamt samtal, individuella samtal för varje part och därefter gemensam återkoppling. Under det fjärde besöket beslutar paret sig för att gå vidare (eller ej) med behandlingsfasen.

KBT Blå Dur erbjuder tider utanför kontorstid (kvällar och helger) samt har en mottagning med hög diskretion (inget väntrum och alltid ett intervall mellan två klienter).

Pris

Bedömningssamtal: 800 kr (gäller för individer, ej par).

Alla följande sessioner: 950 kr (gäller för individer, ej par)

Parterapi (IBCT): 1700 kr/parsession (90 min)  (De individuella besöken i början kostar som vanliga individbesök, dvs 950 kr.)

Betalning sker på faktura månadsvis.

Återbud/Uteblivet besök:
Återbud inom 24 timmar debiteras med full taxa. Har du tid på en måndag innan kl 12 behöver avbokningen ske på fredagen innan helgen före kl 12 för att inte debiteras. Har du tid på en måndag efter kl 13 behöver avbokningen ske på fredagen innan helgen före kl 16.

För parterapier som avbokas enligt ovanstående debiteras endast taxan för ett individbesök.

Tystnadsplikt gäller.

E-post: info@kbtbladur.se
Telefon: 
0709-508532
Adress: 
Usedomsvägen 10, 12047 Enskede gård (nära Globen)  i STOCKHOLM