Skip to content

Parterapi

KBT Blå Dur erbjuder Integrated Behavioral Couple Therapy (IBCT) som är en evidensbaserad behandlingsform för par. Metoden har utvecklats från traditionell kognitiv beteendeterapeutisk parterapi och passar för par som upplever destruktiva konflikter med känsla av missförstånd, svårhanterlig frustration och förtvivlan men också för par som vill utveckla och stärka sin relation för ett gott samliv.

IBCT ingår bland annat interventioner för att uppnå

  • ökad känslomässig acceptans (från båda parter till båda parter) gällande olikheter och emotionell känslighet
  • förändring av interaktionsmönster (t ex kommunikation men också andra viktiga beteenden och tankar)

Bedömningsfasen består av fyra besök: ett första gemensamt samtal, individuella samtal för varje part och därefter gemensam återkoppling. Under det fjärde besöket beslutar paret sig för att gå vidare (eller ej) med behandlingsfasen. Båda parter ska känna sig prioriterade i alla steg i behandlingen.

IBCT har utvecklats av Andrew Christensen, psykolog och professor (UCLA) and Neil S Jacobson, psykolog och professor (University of Washington).  Interventionerna  kopplade till känslomässig acceptans  har visat sig ge förbättrad effektivitet i behandlingen och minskat återfallsfrekvensen.

Läs mera: http://ibct.psych.ucla.edu/